vissza az előző oldalra
Bestwedding
Menu

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ikon

Az Bestwedding.hu esküvői szolgáltatás katalógus (későbbiekben Portál) üzemeltetője B W CENTER Kft. (későbbiekben Üzemeltető) (adószám: 23546424-2-06; székhely: 6726 Szeged; számlaszám: 10402805-50526874-56701006 K&H BANK), mely Portálon az ott regisztrált szolgáltatók (későbbiekben Szolgáltató(k)) elérhetőségeiket, szolgáltatásaikat közzé tehetik.

A szolgáltatás használatához csupán internet kapcsolattal és egy e-mail címmel kell rendelkeznie. Ügyfeleink rendelkezésére áll a hét minden napján elérhető ügyfélszolgálatunk, hogy segítségükre lehessünk a felmerült problémák megoldásában.


 1. Regisztráció

Regisztrációjával Ön szerződést köt az Üzemeltető által működtetett Bestwedding.hu domain alatt elérhető rendszer használatának feltételeiről. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatás ezen feltételeinek nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására. Portál szolgáltatásainak igénybevételéhez első lépésként a regisztrációs lap kitöltése szükséges, amely a http://www.bestwedding.hu/regisztracio-szolgaltatoknak címen található. A regisztrációs lap jóváhagyása után, a rendszer megerősítő e-mailen keresztül tájékoztatja Önt a Szolgáltatóként történt nyilvántartásba vételről. Ezek után az adminisztrációs felületen, vagyis a http://www. http://www.bestwedding.hu/bejelentkezes kell bejelentkezni, ahol a szükséges adatokat, aktuális információkat tüntetheti fel, és az eddig megadott adatok pontosságát ellenőrizheti. A sikeres regisztrációt követően kezdheti el saját profiljának és szolgáltatásainak feltöltését.

 1. Feltölthető szolgáltatások

Portálon megjeleníthető minden olyan szolgáltatás, mely forgalmazása nem ütközik törvénybe vagy jogszabályba, és mely nem sérti a Portál és Üzemeltetője érdekeit.
Szolgáltatók egyéni profiljai a Portál keresőjében megjelennek. A keresőben történő megjelenés elbírálása az Üzemeltető joga és lehetősége. Az Üzemeltető semmiféle kötelezettséget nem vállal a Szolgáltatók által feltöltött adatok, információk után.

III. Díjszabás

 1. január 1-től az alábbi kategóriákba regisztrált Szolgáltatókrészére portál által nyújtotta szolgáltatások elérése díjhoz kötött: zenész, esküvői helyszín, fotós, videós, vőfély.
  Minden más kategóriába regisztrált Szolgáltató részére 2018. január 15.-ig szolgáltatásunk bérleti díjmentes. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy szolgáltatásunkkal az ingyenes időszak alatt elégedett volt és a jövőben is meg szeretne jelenni a portálon, akkor lehetősége van az adminisztrációs felületre belépve az Előfizetés menüpontban, előfizetési opciók közül választani. Amennyiben nem kíván előfizetni, úgy az ingyenes időszak leteltével előfizetés hiányában a rendszer automatikusan inaktiválja az Ön elérését a kiemelt szolgáltatásokra vonatkozóan a Portálon. Nincs utólagos számlázás, semmiféle kötelezettsége a Portálüzemeltetője felé. Csak az Ön által igényelt előfizetési kérelem beküldése, majd a kapott díjbekérő befizetését követően lesz ismét aktív tagunk. 2018. január 15-től kizárólag azon Szolgáltatók jelennek meg a Portálon, akik valósan az adminisztrációs felületen külön igényelik az előfizetés opciót. Továbbá a Portál rendszer lehetőség nyújt mindazon Szolgáltatóknak tetszőleges időpontban történő számla kiegyenlítésre, akik kiegészítő szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni. Minden számlaigényléshez külön tároljuk a számlázási és levelezési adatokat. Amennyiben számlaegyenlegét nem egyenlíti ki a meghatározott időpontig, akkor az Üzemeltető az ÁSZF-nek megfelelően jár el, illetve profilja blokkolásra kerül a következő naptól.
  Az Üzemeltető fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására. Az Üzemeltető a szabályváltoztatást követően a megváltozott szabályokat közzéteszi az oldalon és arról e-mailben értesítést küld. Az új, megváltoztatott szabályok az oldalon történő közzétételt követően automatikusan érvénybe lépnek. Más módon a szabályok nem megváltoztathatók, kivéve, ha erről mindkét fél írásos megállapodást köt.
  Az akciós időszakban (2017. november 4 – 2018. január 15.) regisztrált Szolgáltatók számára határozott ingyenes Portál használati felhívás kezdetének megfelelően nem kerül az Üzemeltető által megváltoztatásra, így az akciós időszakban regisztrált Szolgáltatók 2018. január 15-ig garantáltan ingyenesen használhatják a Portált.
 2. Felelősségkorlátozás

Portál rendszer technológiája a regisztrált Szolgáltatók számára bemutatkozási, szolgáltatásbemutatási, míg a látogatók számára tájékozódási és ajánlatkérési lehetőséget biztosít. Ennek megfelelően az Üzemeltető a felek között csak és kizárólag információ közvetítői szerepet tölt be, így a regisztrált Szolgáltatók profiljukban található szolgáltatások, adatok valódiságáért saját maguk tartoznak felelősséggel. Felek között az ajánlatkérés elfogadása után, az esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag a regisztrált Szolgáltató és az Ajánlatkérő között zajlik, az érvényes jogszabályoknak megfelelően.
Portál rendszert B W CENTER Kft. üzemelteti. Az adatok mentéséről, az adatbázisok biztonságáról, a folyamatos fejlesztésekről a legmesszebb menőkig gondoskodik, de nem felel semmilyen kárért, melyet az internet működéséből adódó hardver, szoftver vagy hálózati hibából, illetve a regisztrált Szolgáltatók által a profilok helytelen kezeléséből fakadó meghibásodások okozhatnak.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az igénybe vett szolgáltatást harmadik személyre át nem ruházhatja. Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa feltöltött média anyagok, video, audio felvételek a hatályos magyar jogszabályokba nem ütköznek, valamint másnak azzal sem anyagi sem szellemi kárt nem okoz. Szolgáltató tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén az Üzemeltető jogosult a szolgáltatás azonnali hatályú felfüggesztésére. A Szolgáltató az általa feltöltött média, audio, video anyagok tartalmáért, tárolt fájlokért teljeskörű felelősséget visel. A magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, ez kizárólag Szolgáltató felelőssége.
Szolgáltató kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, magára nézve kötelezőnek elfogadta.

 1. Személyiségi jogok védelme

Az ajánlatkéréshez előzetes regisztráció nem szükséges. Az Ajánlatkérő tudomásul veszi, hogy ajánlatkérését és ezzel az általa megadott elérhetőségi adatokat, a Portálra regisztrált Szolgáltatókelérik, azon keresztül vele kapcsolatba léphetnek.
Portálon a regisztrált Szolgáltatók „Elérhetőség” menüpontban látható adatai a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosak, az érdeklődők számára elérhetőek.

 1. Jelszó és biztonság

A szolgáltatáshoz való hozzáférés és azok igénybevétele a regisztráció során megadott felhasználói név és a jelszó kombinációjával lehetséges. Szolgáltató kötelezettsége kezeskedni arról, hogy a kapcsolattartó személy titokban tartsa a felhasználói nevét és jelszavát, és hogy semmilyen jogosulatlan fél ne tudja igénybe venni a szolgáltatást. Szolgáltató egyetért azzal, hogy azonnal tájékoztatja az Üzemeltetőt a biztonság minden megsértéséről, amely a tudomására jut.

VII. A működtetés szabályai

Szolgáltató egyetért azzal, hogy:

 • betart minden érvényben lévő törvényt és rendelkezést a szolgáltatás igénybevétele során;
 • nem adja ki magát más természetes vagy jogi személynek;
 • nem veszi igénybe a szolgáltatást illegális vagy erkölcstelen célokra.


Szolgáltató egyetért azzal, hogy:

 • nem tesz közzé, nem propagál vagy terjeszt a szolgáltatáson keresztül semmilyen törvénytelen, nyugtalanító, gyalázkodó, sértő, fenyegető, ártalmas, vulgáris, obszcén, fajilag vagy etnikailag gyűlöletkeltő anyagot, amely bűncselekményhez vagy polgári eladósodottsághoz vezető viselkedésre ösztönöz, vagy bármilyen más módon megsérti az érvényben lévő törvényeket és rendeleteket, sem bármilyen más nem megfelelő és nemkívánatos jellegű és természetű anyagot;
 • a működtetés szabályaiban feltüntetett bármely rendelkezésének megsértése esetén büntetőeljárás kockázatának teszi ki magát.


Szolgáltató egyetért azzal, hogy:

 • semmilyen módon nem fog bejuttatni vagy terjeszteni olyan dokumentumokat, amelyek vírust tartalmaznak, sérült dokumentumokat vagy bármilyen hasonló szoftvert vagy programot, amelyek mások számítógépét, számítógépes rendszerét károsíthatnák;
 • nem avatkozik be a szolgáltatással összekötött hálózatokba és nem zavarja meg azokat;
 • nem vesz igénybe semmilyen berendezést, szoftvert vagy programot, vagy egyéb eszközök segítségével nem próbál meg beavatkozni az oldal szabályszerű működésébe, vagy zavarja meg azt, és/vagy bármilyen tranzakciót, amelyet ez az oldal kínál;
 • nem tesz semmi olyat, ami értelmetlen és aránytalanul nagy megterhelést okozna a Portálinfrastruktúrájában.

VIII. Befejezés és következményei

Befejezés a Szolgáltató által: Ön a szolgáltatás igénybevételét bármikor indoklás nélkül befejezheti, az Üzemeltetőnek küldött értesítés kézbesítésétől számított azonnali hatállyal.
Befejezés az Üzemeltető által:
Az Üzemeltető az Ön regisztrációját azonnal befejezheti:

 • azzal, hogy e-mailen értesíti Önt erről. Egyetért azzal, hogy ezen pontba foglalt szabályok szerint történő befejezés alapján az Üzemeltető számlát küld Önnek, amennyiben számlája kiegyenlítésre szorul. Ezen szabályok alapján az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel Önnek, sem bármilyen harmadik félnek a szolgáltatás befejezéséért;
 • abban az esetben, ha Ön ezeket a szabályokat megsértette és ez nem helyrehozható vagy ezt a szabálysértést nem küszöbölték ki 5 napon belül;
 • amennyiben Ön fizetésképtelenné vált a fizetésképtelenségről szóló törvény alapján


Az Üzemeltető fenntartja a jogot a partneri viszonytól való indoklás nélküli elállásra.

 1. Általános

Abban az esetben, hogy ezen szabályok valamely rendelkezései részben vagy egészen érvénytelenné, nem kikényszeríthetővé vagy hatálytalanná válnak, a szabályok fennmaradó része teljes mértékben érvényben marad. Ezen szabályok a Magyar Köztársaság törvényeivel összhangban kerülnek módosításra és értelmezésre, és a Magyar Köztársaság bíróságainak kizárólagos jogkörébe tartoznak. Ezen szabályok és azok minden módosítása képezi a felek közti teljes szerződést.


Bestwedding